Senas drevėtas medis – geriausi namai?

Adelė Banelienė

 

Seni medžiai yra daugybės organizmų buveinė (1 pav.). Ąžuolai subręsta apie 200‑uosius metus, o gyventi gali tūkstantį metų ir daugiau! Gyvūnams ir kerpėms tūkstantmetis ąžuolas daug vertingesnis už jauną, pvz., šimtametį. Sename medyje dažniausiai yra daugiau negyvos medienos – drevių, negyvų šakų, atplyšusių žievių. Kuo jos daugiau, tuo didesniam kiekiui organizmų medis gali tapti namais. Ąžuoluose senoliuose gali gyventi, maitintis ar tik kartais praskrisdami nutūpti iki tūkstančio rūšių organizmų, pvz., samanų, grybų, vabzdžių, paukščių, žinduolių. Dalis jų aptinkama tik senuose medžiuose, todėl labai priklauso nuo jų išlikimo (Nieto, Alexander 2010). 1 pav. Senas medis daugybės organizmų buveinė

 

Niūriaspalvis auksavabalis – senų medžių gyventojas


Niūriaspalvis auksavabalis yra labai reta ir tik senų medžių drevėse gyvenanti rūšis, įtraukta į įvairius Lietuvos ir Europos saugomų rūšių sąrašus (2 pav.). Šio vabalo gyvenimo ciklas trunka 3–4 metus. Suaugėliai gyvena vasarą ir labai trumpai – tik apie mėnesį. Tuo metu jie beveik nesimaitina, gali skraidyti nedideliu atstumu, dažniausiai apie 100–200 metrų. Šiuo metu svarbiausias jų tikslas pasidauginti – patinai išskiria biologiškai aktyvias medžiagas feromonus, pagal kurių kvapą juos suranda patelės. Šis kvapas gana stiprus, todėl jį gali užuosti ir žmonės. Jei karštą vasaros dieną ąžuolyne užuosite persikų kvapą, dairykitės niūriaspalvio auksavabalio! Po poravimosi patelės sutrūnijusioje seno medžio drevėje padeda keliasdešimt kiaušinėlių, iš kurių po keleto savaičių išsirita lervos (3 pav.). Jos šiltuoju metų laiku maitinasi ir sparčiai auga, o šaltuoju – miega. Po 2–3 metų lervos subręsta ir virsta lėliukėmis (4 pav.), o šios – suaugėliais (Maurizi ir kt. 2017). Daugiausia vabalų aptinkama saulėtose atvirose vietose augančiuose senuose medžiuose.
2 pav. Niūriaspalvis auksavabalis saugoma rūšis3 pav. Niūriaspalvio auksavabalio lerva4 pav. Niūriaspalvio auksavabalio kokonai

 

Lietuvoje didžiausia niūriaspalvio auksavabalio populiacija įsikūrusi Kauno ąžuolyne (5 pav.). Tai didžiausias Europoje mieste esantis ąžuolynas. Jame gyvena reti organizmai, įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą, pvz., grybai kuokštinė grifolė Grifola frondosa, krokinis minkštenis Hapalopilus croceus.
 5 pav. Kauno ąžuolynas didžiausias Europoje mieste esantis ąžuolynas


Niūriaspalvio auksavabalio išlikimui kyla pavojus, nes mažėja jam tinkamų buveinių ir blogėja jų būklė. Pagrindinę grėsmę kelia senų lapuočių nykimas ir kirtimas (Rašomavičius ir kt. 2021). Tai sėsli rūšis, todėl sunaikinus jos buveinę – seną medį, visa jame gyvenusi populiacija atsiduria pavojuje (6 pav.). Šie vabalai priskiriami rūšims, su kuriomis susijusios ir kurių buveinėse randama daugybė kitų rūšių (Roberge ir Angelstam 2004). Jų kaimynystėje galima aptikti iki kelių šimtų rūšių vabzdžių, grybų, šikšnosparnių, paukščių. Todėl išsaugojus auksavabalio buveines, išsaugojami ir kitų retų organizmų namai. Niūriaspalvio auksavabalio buveinėse galima aptikti giminingų auksavabalių rūšių: marmurinį auksavabalį Liocola marmorata, dėmėtąjį auksavabalį Protaetia metallica, aštuoniataškį auksavabalį Gnorimus variabilis, paprastąjį auksavabalį Cetonia aurata (Balčiauskas ir kt. 2016).6 pav. Nykstant seniems medžiams kyla grėsmė niūriaspalviam auksavabaliui

 

Kaip aptikti niūriaspalvio auksavabalio populiacijas?


Norint išsaugoti niūriaspalvio auksavabalio populiacijas, būtina žinoti, kur šie vabalai įsikūrę. Tam reikia rasti jiems gyventi tinkamas buveines. Ar jose yra auksavabalių, nustatoma pagal jų veiklos pėdsakus, taip pat naudojant feromonines gaudykles. Niūriaspalvio auksavabalio pagrindinės buveinės – retai augantys seni, drevėti lapuočiai medžiai, dažniausiai ąžuolai. Rečiau šie vabalai įsikuria liepose, klevuose ir kituose lapuočiuose. Jie mėgsta šilumą, todėl renkasi saulėkaitoje augančius medžius. Paieškos vietoje (parke, alėjoje, pamiškėse) išsamesnei apžiūrai atrenkami drevėti medžiai, kurių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje yra daugiau kaip 2 metrai. Dreves dažnai sunku pastebėti, todėl jų geriausia ieškoti, kai nėra lapų – nuo vėlyvo rudens iki pavasario. Aukštai esančioms drevėms apžiūrėti gali praversti žiūronai. Jei ieškodami medžių senolių pastebėsite neseniai išvirtusį medį[1], praneškite Lietuvos gamtos fondui užpildydami anketą. Gal dar pavyks išsaugoti jame esančias niūriaspalvio auksavabalio lervas.

Reikėtų registruoti auksavabalių paieškos teritorijos koordinates, apžiūros laiką, drevėtų medžių skaičių ir kt. Kad niūriaspalviai auksavabaliai įsikūrę medyje, galima patvirtinti aptikus šių vabalų lervų ekskrementų (jų dydis 7–8 mm; 7 pav.). Dažniausiai jų randama ant žemės prie medžio kamieno (jei vabalai medyje jau seniai gyvena) ir apatinėje išpuvusioje medžio dalyje.


7 pav. Niūriaspalvio auksavabalio ekskrementai: ant žemės prie medžio kamieno (kairėje) ir iš arti (dešinėje).

Naudojant feromonines gaudykles galima nustatyti, ar vietovėje yra niūraspalvių auksavabalių, jų populiacijų kiekį ir dydį. Populiacijos dydžiui įvertinti pasitelkiamas metodas, kai vabalai sugaunami, pažymimi ir paleidžiami, o po kurio laiko vėl sugaunami (angl. mark–recapture; Ranius, Hedin 2001). Kaip nustatyti populiacijų dydį, plačiau skaitykite straipsnyje „Kaip skaičiuojami gyvūnai. Suaugėliai tampa aktyvūs bent kelias dienas išsilaikius šiltiems orams, todėl gaudyklės kabinamos birželio–rugpjūčio mėnesiais. Dienos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C (optimali dienos temperatūra 24–26 °C). Gaudyklės su keliais feromono lašais kabinamos 1,5–3 metrų aukštyje ant auksavabaliams veistis tinkamų medžių. Kabinama šiaurinėje pusėje, kad pagauti vabalai neperkaistų. O kad būtų kur jiems pasislėpti, į vidų dedama lapų. Gaudyklės tikrinamos kasdien, o pagauti vabalai paleidžiami į laisvę (8 pav.). Jei tik norima išsiaiškinti, ar ši rūšis gyvena tiriamoje vietovėje, pagavus auksavabalį gaudyklė nukabinama. O jei siekiama įvertinti populiacijos dydį, gaudyklė laikoma 2–3 vasaros mėnesius. Jei naudojama išmanioji gaudyklė, tyrėjas kas kelias valandas gauna jos nuotrauką, todėl išlaisvinti pagautą vabalą vyksta tik apie jį sužinojęs (9 pav.). 8 pav. Niūriaspalviams auksavabaliams aptikti ant medžio kabinama feromoninė gaudyklė9 pav. Niūriaspalviams auksavabaliams aptikti naudojama išmanioji gaudyklė


 2017–2021 m. Lietuvoje buvo rastos 97 vietovės, kuriose įsikūręs niūriaspalvis auksavabalis (10 pav., Semeniak ir kt. 2021).10 pav. 20172021 m. Lietuvoje naudojant feromonines gaudykles ieškota niūriaspalvio auksavabalio populiacijų. Žaliai pažymėtos vietovės, kuriose rasta auksavabalių, o geltonai, kuriose jų nebuvo aptikta. Parengta pagal Semeniak ir kt. (2021). 

 

Gamtosaugos projektai


Niūriaspalvio auksavabalio apsaugai dėmesys skiriamas įvairiose Europos šalyse. Pavyzdžiui, Švedijoje vykdomas projektas, kuriuo siekiama padidinti su senais medžiais susijusių rūšių populiacijas, pagerinti jų buveinių sąlygas. Tam registruojami seni ir sodinami jauni medžiai. Ilgaamžiškumui padidinti seni vertingi medžiai specialiai genėjami, saugomi nuo lūžimo, purenamas jų šaknų zonos dirvožemis. Vietovėse, kuriose negausu senų medžių, statomi specialūs inkilai – tai į natūralią drevę panašios buveinės. Jie tampa vabzdžių, paukščių, šikšnosparnių namais. Siekiant įvertinti, ar šie inkilai yra veiksminga gamtosaugos priemonė, po kelerių metų nustatoma, kiek ir kokių rūšių juose apsigyveno. Pavyzdžiui, Carlsson ir kt. (2016) tokiuose inkiluose aptiko net 93 rūšių vabalų.

Lietuvoje nuo 2017 m. vykdomas gamtosaugos projektas „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas. Jo tikslas apsaugoti senus medžius ir juose gyvenančius niūriaspalvius auksavabalius bei kitas rūšis. Vienas iš būdų tai padaryti – veisti šiuos vabalus laboratorijoje, o po to paleisti tinkamose buveinėse. Geriausia niūriaspalvio auksavabalio populiacijas atkurti teritorijose, kuriose jie veisėsi, tačiau, pvz., dėl suprastėjusios buveinės būklės, dabar jose nebeaptinkami. 2020–2021 m. niūriaspalvio auksavabalio populiacijos atkurtos Verkių regioniniame parke (11 pav.).

Pagrindiniai populiacijos atkūrimo etapai:

·      atkuriama gera buveinės būklė;

·      niūriaspalviai auksavabaliai surenkami gamtoje (tam reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas);

·      vabalai auginami laboratorijos sąlygomis (Lietuvoje šiuo metu tuo užsiima Lietuvos zoologijos sodas);

·      dalis laboratorijoje užaugintų individų paleidžiama į gamtą, o kiti toliau auginami laboratorijoje;

·      stebima atkurta populiacija.

 

Kaip auginami niūriaspalviai auksavabaliai, aprašyta leidinyje „Niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita) auginimo ir veisimo metodika.11 pav. Dirbtinės buveinės niūriaspalviam auksavabaliui inkilai Verkių regioniniame parke Vilniuje

 Dar viena įvairių rūšių organizmų apsaugos priemonė – ekologinio tinklo kūrimas. Pirmiausia išanalizuojamos teritorijoje esančios buveinės ir nustatoma, kuriose geriausios sąlygos veistis tam tikroms rūšims. Pastarosios vadinamos branduolio teritorijomis. Jos tarpusavyje sujungiamos – sukuriami ekologiniai koridoriai, kad saugomos rūšys galėtų migruoti ir įsikurti naujose vietovėse. Branduolio teritorijoms gali būti suteiktas saugomų teritorijų statusas ir jose ribojama ūkinė veikla, o ekologiniuose koridoriuose sukuriamos dirbtinės buveinės. Lietuvoje ir Latvijoje sukurtas ekologinis tinklas niūriaspalviam auksavabaliui apsaugoti (12 pav., Valainis ir kt. 2021). Šio ekologinio tinklo žemėlapį rasite čia.


12 pav. Lietuvoje ir Latvijoje sukurtas ekologinis tinklas nuo senų lapuočių medžių priklausomoms rūšims apsaugoti. Žemėlapyje ekologinio tinklo branduolio teritorijos pažymėtos rudai, koridoriai žaliai, spragos geltonai (Valainis ir kt. 2021).

 

Literatūra

Balčiauskas L., Baranauskas K., Ferenca R. ir kt. Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodika, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2016, https://gamtosknyga.lt/leidinys/europos-bendrijos-svarbos-rusiu-monitoringo-metodika

Carlsson S., Bergman K. O., Jansson N., Ranius T., Milberg T. 2016, Boxing for biodiversity: evaluation of an artificially created decaying wood habitat. Biodiversity and Conservation, 25, 393405, https://doi.org/10.1007/s10531-016-1057-2

Maurizi E., Campanaro A., Chiari S. ir kt. 2017, Guidelines for the monitoring of Osmoderma eremita and closely related species. In: Carpaneto G. M., Audisio P., Bologna M. A. ir kt. (eds.) Guidelines for the Monitoring of the Saproxylic Beetles protected in Europe. Nature Conservation, 20, 79–128, https://doi.org/10.3897/natureconservation.20.12658 

Nieto A., Alexander K. N. A., European Red List of Saproxylic Beetles, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010, https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_beetles.pdf

Ranius T., Hedin J. 2001, The dispersal rate of a beetle, Osmoderma eremita, living in tree hollows. Oecologia, 126 (3), 363370, DOI 10.1007/s004420000529

Rašomavičius V. (red.), Lietuvos raudonoji knyga. Gyvūnai, augalai, grybai, 2021, Vilnius, https://drive.google.com/file/d/1dEa4sZe9v8ZYJkgXbIzjb_aG2V6tDhtU/view

Roberge J. M., Angelstam P. 2004, Usefulness of the Umbrella Species Concept as a Conservation Tool. Conservation Biology, 18, 1, 76–85, https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.2004.00450.x

Semeniak A., Balalaikins M., Banelienė A. ir kt. 2021, New data on the occurrence of Osmoderma barnabita (Motschulsky, 1845) in Lithuania with an overview of the species research history. Baltic Journal of Coleopterology, 21 (2), 117–130.

Valainis U., Balalaikins M., Soms J. ir kt. 2021, Ecological network for species dependent on ancient broadleaf trees using Osmoderma barnabita as a model species: a new approach. Insect Conservation and Diversity, https://doi.org/10.1111/icad.12554

 

  Lietuvos gamtos fondo nuotraukos


[1] Kad medis neseniai išvirto, rodo žali ar vos apvytę lapai, medžio išversti ir dar neataugę krūmai, pažeista velėna.