Šunys mato, ką girdi


 © Jaunasis tyrėjas

Pažinti kito individo emocijas labai svarbu – tai padeda priimti teisingą sprendimą, kaip elgtis gyvybiškai svarbiose situacijose. Šis gebėjimas svarbus ir žmonėms, ir gyvūnams. Pastariesiems gal net svarbesnis – juk jie turi surasti partnerį, įkurti namus, ieškoti maisto, užauginti jauniklius aplinkoje, kurioje tyko daugybė pavojų. Dažniausiai vienas kito nuotaiką perpranta tos pačios rūšies gyvūnai. Tačiau paaiškėjo, kad šunys ypatingi – jie skiria ne tik šunų, bet ir žmonių emocijas. Gal todėl jie ir yra geriausi mūsų draugai?

Daug apie gyvūną, tarp jų ir žmogų, pasako jo kūno kalba, pvz., kūno laikysena, galūnių judesiai, snukio (veido) išraiška. Per pastaruosius kelis dešimtmečius mokslininkai išsiaiškino, kad patys pirmieji prijaukinti gyvūnai šunys geba perskaityti tam tikrus žmonių veido ir kūno ženklus, pvz., supranta, ką reiškia žvilgsnis, galvos linktelėjimas. Sekdami žmogaus akis jie gali rasti paslėptą maistą, skiria agresyvaus ir bendrauti nusiteikusio žmogaus kūno laikyseną. Racca ir kt. (2012) nustatė, kad šunys gali suprasti savo gentainių ir žmonių veido išraišką – jie skiria neigiamas (grėsmingą veido (snukio) išraišką) ir teigiamas (draugišką veido (snukio) išraišką) emocijas. Albuquerque ir kt. (2016) iškėlė hipotezę, kad emocijoms suvokti šunys naudoja ne tik vaizdinę, bet ir garsinę informaciją. Kad gyvūnai tai geba, ne naujiena, pvz., beždžionėms Macaca mulatta vienas kito emocijas pažinti padeda ne tik snukio išraiška, bet ir skleidžiami garsai (Ghazanfar ir Logothetis 2003). O ar tai gali šunys? O gal jie geba daug daugiau – tokiu būdu perprasti ne tik gentainių, bet ir žmonių emocijas? Albuquerque ir kt. (2016) tyrė šunų reakciją į žmonių ir šunų veido (snukio) išraišką ir į tam tikras emocijas perteikiančius garsus. Tyrime dalyvavo 17 sveikų įvairių veislių 2–7,5 metų amžiaus šunų (9 patinai ir 8 patelės; 1 lentelė). Jiems buvo rodomos modelių dviejų nepažįstamų žmonių (merginos ir vaikino) ir dviejų suaugėlių policijos šunų – nuotraukos su aiškiai išreikštomis emocijomis ir leidžiamas jas perteikiantis garso įrašas (tiriamiesiems šunims negirdėta žmonių kalba arba šuns lojimas). Šunų galvos ir akių judesiai registruoti vaizdo kamera.

 1 lentelė. Tirta 17 šunų reakcija į žmonių ir šunų emocijas. Parengta pagal Albuquerque ir kt. (2016).

Veislė

Amžius metais

Lytis

Aviganis

7

Patinas

Barzdotasis kolis

3

Patelė

Borderkolis

5

Patinas

Vindhaundas

6,5

Patelė

Rotveileris

5

Patinas

Bokseris (mišrūnas)

7,5

Patelė

Vokiečių aviganis

5

Patinas

Vokiečių trumpaplaukis pointeris

3,5

Patelė

Vokiečių trumpaplaukis pointeris

3,5

Patelė

Belgų aviganis

4

Patinas

Stafordšyro terjero ir skaliko (mišrūnas)

7

Patelė

Škotų dirhaundas

3

Patinas

Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis (mišrūnas)

3

Patelė

Borderterjeras (mišrūnas)

2

Patinas

Labradoras

4

Patelė

Labradoras

7,5

Patinas

Labradoras

7

Patinas

Pasiruošimas eksperimentams. Žmonių nuotraukos ir garso įrašai daryti garsui nelaidžiame kambaryje su kontroliuojamu apšvietimu. Jų buvo prašoma veido išraiška ir garsais išreikšti emocijas, pvz., parodyti pyktį, džiaugsmą. Tiriamiesiems rodytos dvi to paties modelio nuotraukos – vienoje jų jis buvo laimingas/linksmas, o kitoje piktas/agresyvus. Šunys fotografuoti žaidimų ir agresyvaus bendravimo su kitais šunimis metu. Programa Photoshop buvo suvienodintas nuotraukų ryškumas ir kontrastas. Žmonių garso įraše buvo girdimas laimingo arba pikto tono šūksnis portugalų kalba (šios kalbos tiriamieji šunys iki tol nebuvo girdėję), reiškiantis „Ateik čia“. Taip pat tiriamiesiems buvo leidžiamas garso įrašas, kuriame girdėti žaidžiančio arba pikto šuns lojimas. Tyrimui naudoti programa Raven Pro apdoroti 48 kHz dažnio 5 sekundžių trukmės 58 dB (žmonių) ir 55 dB (šunų) garso įrašai. Kontrolinių bandymų metu šunys žiūrėjo į tas pačias modelių nuotraukas ir klausėsi programa Audacity sukurto Brauno triukšmo[1] įrašo.

Bandymų eiga. Tyliame kambaryje šunims buvo rodomos tam tikras emocijas iliustruojančios žmonių ir šunų nuotraukos ir leidžiamas jas perteikiantis garso įrašas. Vienas tyrėjas (T2) buvo atsakingas už nuotraukų rodymą, garso įrašų leidimą, o kitas tyrėjas (T1) stovėjo už šuns (1 pav.). Tiriamųjų dėmesiui atkreipti ekrano centre sumirksėdavo šviesos diodai, o po jais įrengta vaizdo kamera buvo registruojami šunų galvos ir akių judesiai (2 pav.). Kai tik šuo pažiūrėdavo į ekrano centrą, tyrėjai pradėdavo rodyti nuotraukas ir paleisdavo garso įrašą. Kiekvieno bandymo metu šunys matydavo dvi to paties modelio nuotraukas: vienoje jų jis buvo laimingas/linksmas, o kitoje – piktas/agresyvus. Tuo pačiu metu buvo leidžiamas vieną iš šių emocijų perteikiantis garso įrašas (3 pav.) Kadangi tyrimo rezultatams įtakos galėjo turėti modelių veido (snukio) asimetrija, šunims buvo rodomos ne tik originalios, bet ir veidrodinio atspindžio nuotraukos.


 1 pav. Eksperimento schema: šuo žiūrėdavo į ekraną su nuotraukomis ir klausydavosi garso įrašo. Vienas iš tyrėjų visą tyrimą buvo šalia šuns, o kitas buvo atsakingas už nuotraukų rodymą ir įrašų paleidimą. T1 ir T2 – tyrėjai, K – vaizdo kamera, E – ekranas, G – garsiakalbis, P – projektorius. Parengta pagal Albuquerque ir kt. (2016).

 

2 pav. Vaizdas iš priekio. Šuniui vienu metu buvo rodomos dvi to paties modelio, tačiau skirtingas emocijas iliustruojančios nuotraukos. Kartu su jomis buvo leidžiamas vieną iš šių emocijų perteikiantis garso įrašas. Šuns dėmesiui atkreipti ekrano centre sumirksėdavo šviesos diodai, o po jais įrengta vaizdo kamera (parodyta rodykle) buvo registruojama jo reakcija į nuotraukas ir garso įrašą. Parengta pagal Albuquerque ir kt. (2016).

 

3 pav. Registruota šunų reakcija į žmonių ir šunų emocijas: laimingas/linksmas (kairėje) arba piktas/agresyvus (dešinėje). Žiūrėdami į nuotraukas šunys girdėdavo šias emocijas perteikiančius garsus jiems iki tol negirdėta žmonių kalba arba žaidžiančio ar pikto šuns lojimą. Parengta pagal Albuquerque ir kt. (2016).

 Tyrėjai šunų reakciją registravo du kartus (tarp jų buvo dviejų savaičių pertrauka) po dešimt bandymų. Vienos bandymų serijos metu buvo rodomos žmonių nuotraukos, o kitos – šunų. Per pirmą bandymų seriją registruota aštuonių šunų reakcija į šunų emocijas ir devynių šunų – į žmonių. Iš viso kiekvieno šuns reakcija tirta 20 kartų: 4 nuotraukų poros (dviejų žmonių ir dviejų šunų) × 2 emocijos × 2 nuotraukos padėtys ekrane (iš viso 16 bandymų). Dar keturi bandymai buvo kontroliniai rodytos tos pačios nuotraukos ir leistas Brauno triukšmo įrašas.

Nuotraukos rodytos ir garso įrašas leistas 5 s atsitiktine tvarka, kad tas pats modelis nebūtų rodomas daugiau kaip du kartus iš eilės. Šuns reakcija toliau buvo analizuojama, jei jis į nuotraukas žiūrėjo mažiausiai 2,5 s. Kad tolesnei analizei turėtų pakankamai vaizdo įrašų, po pagrindinės bandymų serijos tyrėjai atliko papildomų bandymų. Toliau analizuojami buvo 78 proc. visų vaizdo įrašų, iš kurių 82 proc. buvo padaryti per pagrindinę bandymų seriją. Jei reikėjo, tarp bandymų buvo daromos trumpos pertraukos. Prieš bandymų seriją šunys nebuvo mokyti atpažinti emocijų.

 Vaizdo įrašų analizė ir rezultatai. Tyrėjai išanalizavo vaizdo įrašus: ar šunys žiūrėjo į nuotraukas, o jei žiūrėjo, tai į kokias ir kiek laiko. Albuquerque ir kt. (2016)  apskaičiavo sutapimo indeksą S (angl. Congruence index):S = (CN)/B. Čia C – laikas, kurį šuo žiūrėjo į nuotrauką, kai jos ir garso įrašo perteikiamos emocijos sutapo, o N – laikas, kurį šuo žiūrėjo į nuotrauką, kai jos ir garso įrašo perteikiamos emocijos nesutapo. B rodo laiką, kiek iš viso šuo žiūrėjo į ekraną (į dešinę, į kairę, į centrą). Kuo ilgiau šunys žiūrėjo į nuotrauką, perteikiančią tas pačias emocijas kaip ir garso įrašas, tuo S didesnis (4 pav.). Dažniausiai (67 proc.) šunys ilgiau žiūrėdavo į nuotrauką, kurioje rodoma emocija sutapo su perteikiama garso įrašu. Albuquerque ir kt. (2016) analizavo tam tikrų veiksnių poveikį S, t. y. ar skyrėsi šunų reakcija į žmonių ir šunų emocijas, ar ji priklausė nuo modelio lyties (vertinta, kiek laiko tiriamieji žiūrėjo į vienos ir kitos lyties modelius, palyginti su visu žiūrėjimo į nuotraukas laiku), emocijų (vertinta, kiek laiko tiriamieji žiūrėjo į teigiamas ir neigiamas emocijas, palyginti su visu žiūrėjimo į nuotraukas laiku), nuotraukos padėties ekrane (vertinta, kiek laiko tiriamieji žiūrėjo į kairę ir dešinę ekrano puses, palyginti su visu žiūrėjimo į nuotraukas laiku). Sutapimo indeksai buvo palyginti su nuliu – reikšmingas skirtumas 4 pav. pažymėtas žvaigždutėmis. Paaiškėjo, kad šunų dėmesį labiau prikaustė jų gentainių nuotraukos nei žmonių (4 pav. A reikšmingas sutapimo indekso skirtumas pažymėtas žvaigždute), o kiti anksčiau išvardyti veiksniai didelės įtakos sutapimo indeksui neturėjo (4 pav. B–D diagramose sutapimo indeksai vienas nuo kito reikšmingai nesiskyrė).


4 pav. Šunų reakcija į žmonių ir šunų emocijas, išreikšta sutapimo indeksu. Kuo ilgiau šunys žiūrėjo į nuotraukas, kurių emocijos sutapo su garso įrašo perteikiamomis emocijomis, tuo šis indeksas didesnis. Šunų reakcija į šunų emocijas buvo stipresnė, nei į žmonių (A, parodyta žvaigždute) ir nepriklausė nuo emocijų (B), jas reiškiančio individo lyties (C) ir nuotraukos padėties ekrane (D). Žvaigždutėmis pažymėtas diagramos stulpelio reikšmingumo lygmuo: * žymi p < 0,05 (atitinka 95 proc. pasikliovimo intervalą), ** žymi p < 0,01 (atitinka 99 proc. pasikliovimo intervalą), o *** žymi p < 0,001 (atitinka 99,9 proc. pasikliovimo intervalą). Pateiktos standartinės paklaidos. Parengta pagal Albuquerque ir kt. (2016).

Kontrolinių bandymų metu šunys tiek pat laiko žiūrėjo tiek į vieną, tiek į kitą nuotrauką. Jų reakcijai įtakos neturėjo nei bandymų serijų tvarka, t. y. žmonių ar šunų nuotraukos buvo rodytos pirmiausia, nei nuotraukų tipas – originalios ar veidrodinio atspindžio.

Tyrimo rezultatai rodo, kad šunys geba susieti žmonių ir šunų emocijas reiškiančią garsinę ir vaizdinę informaciją. Svarbu tai, kad prieš tai jie nebuvo to mokyti ir modelių nepažinojo. Vien dėl gebėjimo perprasti mūsų nuotaiką, šunys gali būti laikomi geriausiais draugais. Juk net ne visiems žmonėms pavyksta tai padaryti. Įdomu, ar kiti gyvūnai suvokia emocijas ir kaip?

Literatūra

Albuquerque N., Guo K., Wilkinson A. ir kt. 2016, Dogs recognize dog and human emotions. Biology Letters, 12, http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2015.0883

 Ghazanfar A., Logothetis N. 2003, Facial expressions linked to monkey calls. Nature, 423, 937–938, https://doi.org/10.1038/423937a


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_noise