Sekcija F

SEKCIJA F

Netradicinis masės radimas
Tadas Kareiva
Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazija, 11 kl.
Vadovas Adomas Neimontas

Pasitelkiant matematikos ir fizikos žinias įrodytos trys formulės, kuriomis remiantis svyravimų metodu nustatoma tiriamo kūno masė. Rezultatai parodo, kas lemia santykinės paklaidos didumą. Numatomas galimas gautų rezultatų taikymas.

Roboto konstravimas, testavimas ir automatinis valdymo programų generavimas
Karolis Vyčius, 10 kl.
Kęstutis Vėta, 11 kl.
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Vadovė Renata Burbaitė

Robotai vis plačiau naudojami kasdieniniame mūsų gyvenime. Norint kuo geriau išnaudoti robotų teikiamas galimybes, reikia optimizuoti jų konstravimo, testavimo ir valdymo programų kūrimo etapus. Sukonstruotas piešiantis ir rašantis LEGO NXT Mindstorms robotas. Naudojant LEGO MINDSTORMS 4.2 programinę įrangą sukurtas roboto konstravimo žinynas. Nustatytos sukurto roboto greičio ir atstumo priklausomybės matuojant realų roboto greitį, naudojant PID reguliatoriaus principus ir variklių sinchronizaciją. Naudojant RobotC programinę įrangą sukurtos roboto valdymo programos. Pateikiami roboto atliktų darbų pavyzdžiai. Įdiegtas automatinis roboto valdymo programų generavimas naudojant metaprogramavimo technologiją.

Saturno palydovai „CASSINI“ akimis
Birutė Drublionytė
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 9 kl.
Vadovė Aurelija Visockienė

Mėginu nustatyti, ar didžiausias Saturno palydovas Titanas turi poveikį kitiems palydovams. Todėl tyriau Saturno palydovų Febės, Mimo, Dionės, Encelado, Japeto, Tetijos kraterius nustatydama jų skersmenį, įvertindama, ar jis yra pirminis, antrinis, tretinis ir t. t. Kad galėčiau rasti tirtų palydovų kraterių  panašumus ir skirtumus, palyginau jų rezultatus tarpusavyje.

Marso paviršiaus tyrimas iš nuotraukų
Marius Blaževičius
Gintas Truskauskas
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 10 kl.
Vadovė Alminutė Martūnienė

Marsas – ketvirta pagal atstumą nuo Saulės ir septinta pagal dydį Saulės sistemos planeta. Mūsų projektinio darbo tikslas buvo išmatuoti kai kurių Marso planetoje aptiktų įdomių objektų matmenis, atlikti įvairius skaičiavimus ir matavimus, pasinaudojant pasirinktomis kompiuterinėmis programomis bei
tų objektų nuotraukomis.

Vandens šildytuvo naudingumo apskaičiavimas
Linas Apolskis
Ugnius Survila
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, 8 kl.
Vadovė Sandra Survilienė

Savo darbui mes pasirinkome pagamintą vandens šildymo sistemą TP-HE HYDRO-SOLAR, nes gana nesunku sužinoti šio įrenginio naudingumo koeficientą. Ši sistema skirta rezervuare sušildyti vandeniui. Šildymo lempa imituoja Saulės šviesą, nes tai atsinaujinantys energijos šaltiniai. Taip pat siekėme įsitikinti, ar šio įrenginio naudingumo koeficientą galime keisti filtrais. Todėl darbą atlikome po tris kartus keisdami filtrų rūšis ir jų vietą radiatoriaus atžvilgiu. Mūsų spėjimus prieš darbą patvirtino gauti rezultatai: už radiatorių reikia dėti filtrus atspindinčią arba juodą plėvelę.

Mėnulio paviršiaus tyrimas pagal geologinių objektų pasiskirstymą palydovo paviršiuje
Mantas Zabarauskas
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 10 kl.
Vadovė Alminutė Martūnienė

Surinkta informacija apie mineralus, randamus Mėnulyje. Pasirinkti trys mineralai, apskaičiuoti jų telkinių plotai. Išanalizavus visą informaciją parinkta optimaliausia vieta Mėnulio bazei statyti.

Trijų liepsnų temperatūrų tyrimas
Rokas Miliauskas
Domantas Mauruča
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, 7 kl.
Vadovė Sandra Survilienė

Darbą atlikome su trijų skirtingų prigimčių liepsnomis: parafininės žvakės, sausojo spirito tabletės ir bengališkosios ugnelės. Nevienalytės liepsnos charakterizavimas įmanomas pasitelkus termoporą (labai jautrų, greito atsako temperatūros jutiklį, apimantį nuo –200 °C iki ženkliai daugiau kaip 1000 °C siekiančias temperatūras). Atlikdami šį eksperimentą mes tyrėme keturias charakteringas žvakės liepsnos sritis. Nustebino bengališkosios ugnelės temperatūra. Sausojo spirito tabletės liepsna patvirtino mūsų lūkesčius.

Nanopalydovas
Edgaras Skorulskas
Kauno jėzuitų gimnazija, 9 kl.
Vadovė Rigonda Skorulskienė
Konsultantas dr. Andrius Vilkauskas

Nanopalydovai – tai nuo 1 iki 10 kg sveriantys palydovai. Vienas tokių palydovų privalumų yra jų maža masė, leidžianti viena raketa pakelti į kosmosą kur kas daugiau palydovų negu iki šiol. Darbo tikslai –
sukurti nanopalydovų sistemą, kuri stebėtų ir registruotų meteorologines grėsmes ir ozono sluoksnio kitimą; sukurti veikiančio UV nanopalydovo modelį; sukurti UV nanopalydovo idėjinį veikimą; integruoti UV detektorių; patikrinti UV detektoriaus tikslumą.

Saulės vainiko masės išvaržos ir Saulės aktyvumo ciklų koreliacija
Brygida Ivona Pliška
Jonė Blažytė
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 11 kl.
Vadovė Diana Lesutienė

Saulės aktyvumui stiprėjant susidaro Saulės dėmės, pasikartojančios Saulės audros, o vainiko masės išvaržos (CME) skleidžia kenksmingus spindulius. Saulės vainiko masės išvarža – plazmos pliūpsnio, kuriame gali būti milijardai tonų karštos plazmos, atplėšimas nuo žvaigždės ir išsviedimas į kosmosą nepaprastai dideliu greičiu, viršijančiu 400 km/s. Tais atvejais, kai plazmos debesys būna išmesti Žemės kryptimi, po 3-4 dienų jie pasiekia mūsų planetą ir sukelia silpnesnes ar stipresnes magnetines audras.

Skysčių hidrodinaminių parametrų priklausomybės nuo išorinių veiksnių tyrimas
Paulius Vidžiūnas
Iveta Jasmantaitė
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, 10 kl.
Vadovė Valentina Rakužienė
Konsultantas Mantas Galdikas

Darbo metu hidrodinaminiai parametrai (klampumas, hidrostatinis ir hidrodinaminis slėgiai, paviršiaus įtempimas) tiriami veikiant skysčius įvairiais išoriniais veiksniais (temperatūra, akustinėmis bangomis, elektromagnetiniais laukais). Tikrinama skysčių tolydumo lygtis, skysčio energijos tvermės dėsnio galiojimo ribos ir stacionarumo sąlygos. Minėtais išoriniais veiksniais siekiama sumažinti hidrodinaminį smūgį ir jo poveikį. Tyrimo rezultatai galėtų būti taikomi projektuojant skysčių tekėjimo sistemas.

Saulės sistemos planetų mėnulių tinkamumo žmonių kolonizavimui analizė
Deividas Kučinskas
Viktorija Eimutytė
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, 11 kl.
Vadovas Simonas Šabanovas

Bandoma išsiaiškinti, kurie mėnuliai būtų tinkami žmonėms, kad būtų galima išvengti žmonių išnykimo. Ši tema gana dažna įvairiuose astrofizikų darbuose. Darbo objektas yra Saulės sistemos planetų mėnuliai. Tikslas – išanalizuoti galimybę apgyvendinti žmones Saulės sistemos planetų mėnuliuose, uždaviniai – apibūdinti Saulės sistemos mėnulius, ištirti galimybę ten apgyvendinti žmones, sukurti tyrimo modelį, kuriuo būtų galima tirti kitų astronominių objektų apgyvendinimo galimybes. Pritaikius tyrimo modelį paaiškėjo, kad tinkamiausi žmonėms Mėnulis, Ija, Europa, Ganimedas, Kalista. Netinkamiausi žmonių kolonizavimui – Setebas, Najada, Talasa, Despina, Galatėja, Larisa.

Naujų naftalenimidų fluorescencijos charakteristikų ir jutimo galimybių tyrimai
Mantas Mikšys
Vilniaus licėjus, 11 kl.
Vadovas Arūnas Miasojedovas
Konsultantė Danutė Aleksienė

Tyrimo metu nustatytos naujų kietos ir skystos būsenos naftalenimidų darinių fluorescencijos charakteristikos, atrinktos medžiagos, kurios galėtų būti naudojamos jutimo detektoriuose, ir išnagrinėtos jų pritaikymo galimybės.

Kintamųjų dvinarių žvaigždžių išsidėstymas galaktikoje
Jokūbas Beliauskas
Kauno jėzuitų gimnazija, 6 kl.
Vadovė Rigonda Skorulskienė

Mano darbo tikslas buvo sužinoti, kaip kintamosios žvaigždės išsidėsčiusios Paukščių Tako galaktikoje, ir paaiškinti tokį jų išsidėstymą.

Garso poveikio ugniai tyrimas
Tomas Šarauskas
Mantas Markevičius
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, 12 kl.
Vadovė Valentina Rakužienė

Šiuolaikinės priešgaisrinės sistemos gesindamos pridaro žalos žmonėms ir aplinkai. Atlikdami bandymus norime parodyti, kad garsas gali padidinti priešgaisrinių sistemų efektyvumą ar net tapti alternatyva joms. Pasinaudodami pernai metų tyrimų rezultatais ir atsižvelgę į ekspertų išsakytas rekomendacijas, nusprendėme toliau tirti: kaip pakeisti temperatūros pasiskirstymą naudojant skirtingo dažnio garso bangas; kokiu būdu būtų galima efektyviau slopinti liepsną garsu; kaip gesinimas garsu veikia kartu su konvencionaliais gesinimo būdais; kaip garsas veikia taškinius ugnies šaltinius; kaip garsu galima paveikti dujų pasiskirstymą patalpoje; kokią įtaką garsas turi izoliuotų patalpų bei požeminių gaisrų lokalizavimui.

Permatomas ekranas
Adomas Boruta
Povilas Kuprionis
Kauno jėzuitų gimnazija, 10 kl.
Vadovė Rigonda Skorulskienė

Sukursime ekraną, kuris teoriškai galėtų rodyti vidutinės raiškos vaizdą ir kartu likti permatomas. Toks ekranas ne tik pagyvintų darbą prie kompiuterio, bet ir prisidėtų prie dizaino, marketingo ar kitų sričių pažangos.

Kur gimė seniausios mūsų galaktikos žvaigždės?
Gabija Maršalkaitė
Vilniaus jėzuitų gimnazija, 12 kl.
Motiejus Valiūnas
Vilniaus licėjus, 12 kl.

Seniausios mūsų galaktikos žvaigždės slepia jos pirminę struktūrą ir formavimosi istoriją. Norėdami atkurti, kurios žvaigždės gimė kartu su seniausiais galaktikos objektais – kamuoliniais spiečiais, o kurios yra iš jau suirusių nykštukinių galaktikų, mes atlikome galaktikos halo modeliavimą. Tardami, kad žvaigždės formavosi spiečiais, skriejusiais aplink mūsų galaktiką įvairiomis orbitomis, ir naudodami programą Nbody6 n kūnų sąveikos uždaviniui galaktikos gravitaciniame lauke spręsti, tyrėme, kaip spiečių gyvenimo laikas priklauso nuo jų masių ir orbitų bei kuri spiečių dalis išlieka nesuardyta. Rezultatus lyginome su išmatuota galaktikos halo žvaigždžių mase ir stebimų kamuolinių žvaigždžių spiečių orbitų skirstiniu.

Robotas
Paulius Lapienis
Kauno jėzuitų gimnazija, 8 kl.
Vadovė Rigonda Skorulskienė

Projekto tikslas – pagaminti robotą, kuris padėtų kilnoti sunkius daiktus, padėtų žmonėms taisyti prietaisus sunkiai pasiekiamose vietose, apeiti sudėtingas kliūtis, kurių neįveiktų žmogus. Mano darbas – šešias kojas turintis robotas su priekyje esančia ranka, skirta imti daiktams.

Fizikinių dydžių interpretacija trimatėje erdvėje
Andrius Mikužis
Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazija, 11 kl.
Vadovas Adomas Neimontas

Trimatėje erdvėje nubrėžti ir ištirti paviršiai, vaizduojantys laisvojo kritimo pagreičio g priklausomybę nuo dviejų parametrų, trečiąjį laikant pastoviu, ir jie išnagrinėti fizikiniu požiūriu.