Atrinkti darbai į ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinį etapą


Vertinimo komisija atrinko 30 darbų, kuriuos jų autoriai kviečiami pristatyti stendiniais pranešimais balandžio 8–10 dienomis Vilniuje.

Atrinktų darbų sąrašas:

1.     Laktozės netoleravimą lemiančio MCM6 geno vieno nukleotido polimorfizmų paplitimo nustatymas 17–18 metų amžiaus mokinių grupėje

2.     Ar tapo kalbos norma sulietuvinti kompiuterijos terminai?

3.     Mėlynos, raudonos ir plataus spektro šviesos įtaka durpėse ir hidroponiniame tirpale auginamoms sėjamosioms salotoms (Lactuca sativa L.)

4.     Oro taršos Jonavos rajone poveikio chlorofilo koncentracijai paprastosios eglės (Picea abies) spygliuose tyrimas

5.     Antibiotikų ir eterinių aliejų priešmikrobinių savybių tyrimas in vitro

6.     Eterinių aliejų mišinių antimikotinių ir citotoksinių savybių tyrimas in vitro

7.     Paieška naujos žaliavos popieriaus gamybai

8.     Elektroninės cigaretės ir Iqos

9.     Elektroninių cigarečių skysčio poveikis augalo vegetacijai

10.  Akarofaunos  tyrimas Vilniaus apylinkių dirvožemiuose

11.  Natūrali apsauga nuo užkrečiamųjų ligų

12.  E. coli filogenetinių grupių, išskirtų iš šunų ekskrementų, paplitimas Kauno mikrorajonuose ir jų keliamas pavojus

13.  Biokuro pelenų įtaka sunkiųjų metalų kaupimuisi pupose (Vicia faba L.)

14.  Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia L.) – ekologiška priemonė medienos apsaugai

15.  Vandens temperatūros įtaka pipirnių auginimui

16.  Kiaulės Nugaros kolonijiniai paukščiai ir jų migracijos keliai

17.  Forecasting of successful completion of university study programs (Data pre-processing and optimization of LAMA BPO algorithm)

18.  Motociklo ir dvitakčio vidaus degimo variklio surinkimas, variklio išmetamų dujų kiekio mažinimas nepakeičiant variklio galingumo

19.  Atropino lašų poveikis trumparegystės progresavimo stabdymui

20.  Apynių pritaikymas bioskaidžių pakuočių pramonėje

21.  Bakterinės celiuliozės plėvelių impregnavimas etilceliulioze ir vašku. Fizikinių savybių lyginimas

22.  Sėjamosios petražolės (Petroselinum crispum) cheminės sudėties kitimas paveikus valgomojo svogūno (allium cepa) ekstraktu

23.  Merkurijaus tranzitų trukmių ir atsiskyrimų analizė

24.  In vitro rausvažiedžių ežiuolių Echinacea purpurea (L.) Moench lapuose ir šaknyse esančių alkilamidų profilio tyrimas

25.  Biologiškai  aktyvios medžiagos mieliagrybiui Candida lusitaniae naikinti

26.  Augalų išskirtų medžiagų poveikis agurkų diegavirtės grybui (fusarium spp.)  in vitro

27.  Bioplastiku impregnuota popierinė pakuotė

28.  Plastikinių medžiagų savybių tyrimas ir tirpalo jų suardymui gaminimas

29.  Kladosporino ir jo derivatų poveikis įvairių sėklų dygimui

30.  Glazūruotos keramikos šukės panaudojimo tyrimas

Į baigiamąjį etapą kviečiamų darbų autorių ir jų vadovų dėmesiui:

- Tikimės, kad per likusį laikotarpį darbai bus tinkamai užbaigti, jų aprašai sutvarkyti, atsižvelgiant į konkurso sąlygas. Papildytų, pataisytų darbų laukiame iki kovo 31 d.

- Atkreipiame dėmesį, kad ES jaunųjų mokslininkų konkursas – nėra brandos darbų konkursas. Jei teikėte panašios tematikos darbus, kaip ir brandos darbui, atsiųskite juos pakoreguotus pagal ESJMK sąlygas, neužtenka tik pakeisti pavadinimo tituliniame puslapyje (pavadinimai turi būti atitinkami ne tik pirmame puslapyje, bet ir tekste, darbo aprašas turi atitikti konkurso reikalavimus) – priešingu atveju tokie darbai baigiamajame etape nebus vertinami.

- Atskiroje byloje yra galimybė pateikti visą turimą informaciją, kuri rodo darbo apimtį, visus matavimų rezultatus, nuotraukas ir t. t., tačiau esminė darbo informacija negali būti nukelta už pagrindinio aprašo ribų, o tekste cituojami paveiksliukai ar lentelės iš priedų.

- Pagrindiniai 20 aprašo puslapių naudojami labai netaupiai, todėl autoriams atrodo, kad jau „netelpa“, nors beveik kiekvieno darbo puslapių skaičių galima sumažinti bent trečdaliu, o kartais ir dvigubai. Teikdami papildytą darbą, stenkitės maksimaliai sutalpinti savo informaciją į vieną 20 puslapių dokumentą. Neteikite 10 puslapių aprašo ir dar 5 puslapių priedo atskiroje byloje – tokiu atveju viskas telpa į vieną dokumentą. 

- Vertinama tai, kas pateikta apraše, o visa kita informacija padeda ekspertams bandant numatyti darbų perspektyvą. Apraše stenkitės atskleisti visas esmines darbo detales, išsamiai aptarti rezultatus bei pagrįsti išvadas. 

- Literatūros sąrašas yra skirtas ne tam, kad surašytumėt visa, kas pasitaikė po ranka. Kiekvienas sąraše nurodytas šaltinis turi būti pacituotas tekste, o kiekvienas pacituotas – turi būti literatūros sąraše. Turėkite galvoje, kad cituodami šaltinį jūs įsipareigojate žinoti ir suprasti jo esminius rezultatus bei išvadas. Mokyklinių vadovėlių citavimas nepriimtinas – ten esančią informaciją reikia žinoti. Aukštųjų mokyklų vadovėlių citavimas galimas tais atvejais, kai pasinaudojote ten aprašyta metodika ar informacija ir ji nėra aprašyta jums prieinamuose moksliniuose darbuose. Cituoti google.com ar kitus internetinius puslapių be nuorodų į konkrečius straipsnius – nepriimtina. 

Baigiamajame etape darbai bus vertinami tik pagal paskutinę aprašo versiją, kuri bus išsiųsta iki kovo 31 d.

Papildytus darbus registruokite čia (registracija baigta).