Apie projektą

Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ pagrindinis tikslas – sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių kuriant ir plėtojant mokinių gebėjimų atskleidimą ir jų vystymą.

Kiekviena šalies mokykla turės galimybę įsijungti į veiklas, kuriose mokytojai ir psichologai dalyvaus vaikų gabumų atpažinime ir paieškoje, išmoks pritaikyti jiems ugdymo turinį pamokoje, patys tą turinį kurti, taip pat parinkti šiems vaikams neformalųjį ugdymą. Projekto metu bus organizuojami mokymai, konsultacijos, kuriamas bendradarbiaujančių mokyklų tinklas.

Mokiniai, susidomėję konkrečia mokslo sritimi, turės galimybę atlikti tiriamąjį darbą mobilioje laboratorijoje MoMoLab ar stacionarioje Jaunojo tyrėjo laboratorijoje ir įgyvendinti bei plėtoti savo idėjas gaudami reikiamą specialistų pagalbą. Projekto metu atliktų mokinių tiriamųjų darbų aprašai ir mokslinė metodinė medžiaga padės Lietuvos mokiniams ieškant tyrimų temų, planuojant bei tobulinant metodikas brandos darbams. Planuojamų projekto veiklų įgyvendinimas reikšmingai išplėtos gamtos mokslų ir technologijų populiarinimą tarp mokinių ir jaunimo.