Mobiliosios laboratorijos vizitai į mokyklas


„MoMoLab“ vizito į mokyklą tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų. Mokinių laukia pažintis su įvairiais prietaisais ir moksline įranga, įdomūs eksperimentai, mokslo naujienos ir patarimai, kaip daryti mokslinį tiriamąjį darbą.

„MoMoLab“ vizitas – tai 1 dienos trukmės programa 7–11 klasių mokiniams, kurios metu jie:
  • patys darys mokslinius tyrimus kartu su mokslininkais;
  • klausys paskaitų apie naujausius mokslo atradimus;
  • pamatys mokslinių eksperimentų demonstracijas.

„MoMoLab“ vizitui į mokyklą reikia, kad:

  • mokykloje (galima jungtis ir kelioms mokykloms) būtų ne mažiau kaip 15 mokinių, norinčių tyrinėti ir įsipareigojančių iki galo atlikti pradėtus mokslinius darbus;
  • mokykloje būtų mokytojas, kuris koordinuos ir bus atsakingas už visas veiklas iki, per ir po vizito;
  • mokyklos direktorius garantuotų, jog vizitui bus sudarytos reikiamos sąlygos, o atrinktiems mokiniams leista dirbti mokslinį darbą pamokų metu ir po jų.

„MoMoLab“ vizitai gali vykti ir atostogų metu, ir net vasarą. Todėl mokyklos, organizuojančios mokinių, besidominčių mokslu, vasaros stovyklas, gali į jas pasikviesti laboratoriją. 

Visos veiklos nemokamos – laboratorijos vizitas finansuojamas projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ lėšomis.